กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ต.ค. 2560
2 พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ค. 2551
3 กฎบัตรอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 มี.ค. 2551
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
28 ม.ค. 2551
5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : 1