ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ต.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25664 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ก.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32