คู่มือประชาชน
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 ม.ค. 2561
2 ประกาศ เรื่อง คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 ก.ค. 2558
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ก.ค. 2558
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ก.ค. 2558
5 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ก.ค. 2558
6 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 ก.ค. 2558
7 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ก.ค. 2558
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ก.ค. 2558
9 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ก.ค. 2558
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2