แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.พ. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ก.พ. 2563
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 ม.ค. 2563
4 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ส.ค. 2561
5 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ม.ค. 2561
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ต.ค. 2560
7 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ต.ค. 2560
8 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ต.ค. 2560
9 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ต.ค. 2560
10 ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2