แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ก.พ. 2563
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ม.ค. 2563
3 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ส.ค. 2561
4 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ม.ค. 2561
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ต.ค. 2560
6 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ต.ค. 2560
7 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ต.ค. 2560
8 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ต.ค. 2560
9 ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ก.ค. 2560
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2