ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 มี.ค. 2562
82 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 มี.ค. 2562
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
27 ก.พ. 2562
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
25 ก.พ. 2562
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 ก.พ. 2562
86 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 ก.พ. 2562
87 โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 ก.พ. 2562
88 ประกาศ องค์การบบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 ม.ค. 2562
89 งานวันเด็กประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
25 ธ.ค. 2561
90 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
18 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25