ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ธ.ค. 2562
62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
24 ธ.ค. 2562
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 พ.ย. 2562
64 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
22 พ.ย. 2562
65 การลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
272
01 พ.ย. 2562
66 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
195
17 ต.ค. 2562
67 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ต.ค. 2562
68 รายงานการประชมุสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัืงที่ 4ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ส.ค. 2562
69 รายงานการประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
19 ส.ค. 2562
70 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25