ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
23 มี.ค. 2563
52 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 ก.พ. 2563
53 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
26 ก.พ. 2563
54 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
24 ก.พ. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
200
18 ก.พ. 2563
56 รายงานการประชมุสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
11 ก.พ. 2563
57 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
236
04 ก.พ. 2563
58 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
03 ก.พ. 2563
59 ประกาศ ผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
09 ม.ค. 2563
60 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25