ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
24 ส.ค. 2564
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
187
09 ส.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 มิ.ย. 2564
24 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 เม.ย. 2564
25 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
01 เม.ย. 2564
26 ประกาศ อบต. เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 มี.ค. 2564
27 ประกาศ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 มี.ค. 2564
28 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 มี.ค. 2564
29 ประกาศ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 ก.พ. 2564
30 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25