ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
704
07 ก.ย. 2552
222 ผลการรับสมัครนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.บางสัก
711
07 ส.ค. 2552
223 ขอเชิญชาวตำบลบางสักเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล
552
11 พ.ค. 2552
224 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2552
541
16 มี.ค. 2552
225 กำหนดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ปะจำปี พ.ศ. 2552
572
02 ก.พ. 2552
226 ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552
490
05 ม.ค. 2552
227 ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2551
586
01 ธ.ค. 2551
228 ขอเชิญชาวตำบลบางสักร่วมพิธีรับมอบธงจากวันแม่ถึงวันพ่อ(116 วัน) สร้างสามัคคี
543
16 ต.ค. 2551
229 ขอเชิญร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551
545
07 ส.ค. 2551
230 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551
516
13 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25