ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
575
22 ม.ค. 2553
212 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
603
19 ม.ค. 2553
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
607
13 ม.ค. 2553
214 รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล
485
23 ธ.ค. 2552
215 ประกาศ อบต.บางสักรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
936
20 ธ.ค. 2552
216 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช
616
01 ธ.ค. 2552
217 ประกาศ เรื่องงบแสดงทางการเงิน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
26 พ.ย. 2552
218 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติและสิ่งแวดล้อม
508
25 พ.ย. 2552
219 รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง
710
09 ก.ย. 2552
220 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
776
08 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25