ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
602
23 พ.ย. 2554
172 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
551
18 พ.ย. 2554
173 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
07 พ.ย. 2554
174 รถโมบายเคลื่อนที่ของ ธ.ออมสิน
723
09 ก.ย. 2554
175 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
02 ก.ย. 2554
176 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
694
01 ก.ย. 2554
177 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
496
08 ส.ค. 2554
178 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
490
08 ส.ค. 2554
179 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
17 มิ.ย. 2554
180 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
824
09 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25