ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
28 ก.ย. 2555
162 ประกาศ ผลการสอบพนักงานจ้าง ตำ แหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
706
29 ส.ค. 2555
163 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
600
27 ส.ค. 2555
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
650
23 ส.ค. 2555
165 ประกาศ อบต.บางสัก รับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
759
06 ส.ค. 2555
166 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
815
21 พ.ค. 2555
167 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
740
20 มี.ค. 2555
168 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
29 พ.ย. 2554
169 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
704
25 พ.ย. 2554
170 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
504
24 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25