ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เรื่องเปิดประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
03 มิ.ย. 2556
142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
707
22 เม.ย. 2556
143 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
778
21 มี.ค. 2556
144 ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรุ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
28 ก.พ. 2556
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
634
18 ก.พ. 2556
146 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 ก.พ. 2556
147 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
617
30 ม.ค. 2556
148 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
565
30 ม.ค. 2556
149 เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1ปรจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
28 ม.ค. 2556
150 เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
23 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25