ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
16 ต.ค. 2560
112 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 พ.ย. 2559
113 ขอเชิญประชมสภา อบต.บางสักสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
02 ก.ย. 2559
114 ขอเชิญชาวตำบลบางสักร่วมกิจกรรม"บางสักร่วมใจสร้างฝายยิ้มได้"
298
04 มี.ค. 2559
115 เรียกประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
28 ม.ค. 2559
116 ประกาศ อบต.บางสัก การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 ม.ค. 2559
117 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 ต.ค. 2558
118 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
319
15 ก.ย. 2558
119 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
346
20 ก.ค. 2558
120 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25