ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
16 ก.พ. 2561
102 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
219
12 ก.พ. 2561
103 ประกาศ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
16 ม.ค. 2561
104 ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
343
08 ธ.ค. 2560
105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
04 ธ.ค. 2560
106 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
16 พ.ย. 2560
107 ประกาศ อบต. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
358
15 พ.ย. 2560
108 ประกาศ อบต. เรื่องกำหนดการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
260
14 พ.ย. 2560
109 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 ต.ค. 2560
110 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
277
16 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25