ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 ธ.ค. 2561
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
18 ธ.ค. 2561
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ธ.ค. 2561
94 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 ต.ค. 2561
95 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1(1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
08 ต.ค. 2561
96 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
08 ต.ค. 2561
97 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
04 ต.ค. 2561
98 การประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
214
09 ส.ค. 2561
99 การประชมุสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
206
26 เม.ย. 2561
100 การประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
216
13 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25