ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดการปะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 มี.ค. 2563
2 ประชุมสภา อบต.บางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มี.ค. 2563
3 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.พ. 2563
4 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ก.พ. 2563
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.พ. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ก.พ. 2563
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2563
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ก.พ. 2563
9 ประกาศ ผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ม.ค. 2563
10 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19