ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ค. 2565
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 มี.ค. 2565
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 มี.ค. 2565
4 การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ก.พ. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเกิดเหตุโรคระบาดในสัตว์ (โค) ล้มตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ก.พ. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสงเคราะห์ อปพร. ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 ก.พ. 2565
7 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ก.พ. 2565
8 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ม.ค. 2565
9 หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
52
06 ม.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24