ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2565
  รายละเอียด : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีความประสงค์เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2565
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน