ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน