ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
  รายละเอียด : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน