ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ของงองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ของงองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน