แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม : แหล่งท่องเชิงอนุรักษ์

รายละเอียด :
     แหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน เดินทางสู่แหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่อุดสมบรูณ์เหมาะแก่การพักผ่อน และพบกับอีกมิติหนึ่งที่เป็นความสมบรูณ์ของทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลนที่สมบรูณ์ สัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด
 
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**