งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายประภาส ทิพย์อรรถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักมอบหมายให้นางสาววิไล เกื้อมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เป็นประธา่นเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย 150 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู ณ ศาลาโรงเลี้ยง วัดควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563   อ่าน 142 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**