กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : นายกรับประกาศเกียรติคุณ
รายละเอียด :
    

เมื่อวันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.00  น. มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ อปท. ที่ได้รับผลการประเมินมีค่าคะแนนรวมทั้ง  5  ด้าน  มากกว่าร้อยละ  90  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักได้รับประกาศเกียรติคุณ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**