กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันปวารณาออกพรรษา/ประเพณีลากเรือพระรายละเอียด :
    

นายประภาส ทิพย์อรรถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ท่านรองนายก อบต.บางสัก  และพนักงาน อบต. ร่วมขบวนแห่เรือพระ วัดควนตุ้งกู และวัดทุ่งโคกหิน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสักและใกล้เคียง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562  ณ ท่าเรือกันตังและสนามกีฬากลางทุ่งแจ้ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**